İstanbul Ticaret Odası Cam ve Cam Ürünleri Komitesi tarafından düzenlenen ‘İTO Cam Zümresi’ panelinde cam konuşuldu.
Panelin açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yapan İTO Cam ve Cam Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı, İTO Meclis Üyesi ve Trakya Cam Pazarlama Satış Başkan Yardımcısı Haluk Sarıaltın, kentsel dönüşümde camın önemine dikkat çekerek, “Halen mevcut konutların yaklaşık yarısında tek cam kullanıldığını biliyoruz. Bu nedenle kentsel dönüşümü kaliteli ve doğru malzeme kullanarak hayata geçirmemiz Türkiye’nin geleceğini şekillendirmek için önemli bir fırsat” dedi.Panelde kentsel dönüşümde camın yeri, kullanımı, ekonomik ve sosyal etkilerini masaya yatırıldı.

Panelde konuşan Trakya Cam Pazarlama Satış Başkan Yardımcısı Haluk Sarıaltın, kentsel dönüşüme dikkat çekerek, “Yapılar için güvenlik, dekorasyon ve gürültü kontrolünün yanı sıra yalıtıma yönelik enerji tasarrufu sağlayan cam çözümleri sunuyoruz. İnşaat sektörü ekonominin olduğu kadar, cam sektörünün de lokomotifi. Bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye’de kentsel dönüşüm hamlesinin olması aslında geleceğimizi şekillendirmek için de önemli bir fırsat. Halen mevcut konutların yaklaşık yarısında tek cam kullanıldığını biliyoruz. Bu nedenle kentsel dönüşümü kaliteli ve doğru malzeme kullanarak hayata geçirmemiz Türkiye’nin geleceğini şekillendirmek için önemli bir fırsat” dedi.

Camın bir çok alanda yoğun kullanımına dikkat çeken Sarıaltın, enerji tüketiminde camın önemini vurgularken şunları söyledi:“Tüm bunların yanında hepinizin bildiği gibi, çevre ve enerji tasarrufu dünyanın en önemli gündemlerinden biri. Cam sektöründeki bizlere de bu noktada önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye’deki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 30’u binalarda gerçekleşirken binalarda ısı kayıplarının yaklaşık yüzde 30’u ise yalıtımsız pencerelerden kaynaklanıyor. Pencerelerdeki cam alanlarının, pencerenin yüzde 80-85’ini oluşturduğu düşünüldüğünde, camla yalıtımının önemi ortaya çıkıyor. Türkiye’de halen mevcut konutların yaklaşık yarısında tek cam kullanıldığını biliyoruz. Bu nedenle kentsel dönüşümü, kaliteli ve doğru malzeme kullanarak hayata geçirmemiz Türkiye’nin geleceği açısından da çok önemli”

Türkiye’deki konutların tümünde nitelikli yani kaplamalı yalıtımlı camların kullanımını her yıl 2,5 milyar dolar enerji tasarrufu sağlayabileceğini de belirten Haluk Sarıaltın, bu parayla her yıl 900 okul, 300 hastane, 550 yurt veya 75 bin konut yapılabileceğinin de altını çizerek, şöyle devam etti: “Bunun yanı sıra, artık yeni binaların tasarımları da değişmekte, yere kadar camlamalarla hem ışık kaynağının daha çok kullanılması hedefleniyor, hem de binalara şıklık katılıyor. Ancak, bu noktada da iş yaptığınız müteahhitte, mimara, PVC alüminyum doğramacıya, yere kadar camlamalarda nasıl bir sorumluluk aldıklarını hatırlatmanız, onları güvenlik ve emniyet camlarına yani lamine edilmiş ya da temperlenmiş camlara yönlendirmeniz büyük önem taşıyor. Bu iki örnek konuyla dahi sektörümüzün, geleceği şekillendirmekteki rolünün büyük olduğu anlaşılıyor İstanbul’da sektörün ağırlıklı iş kaynağı olan kentsel dönüşüm, bu sorumluluklarımızı hayata geçirmek için bir fırsat.”