Geberit yenilikçi Pluvia çatı drenaj sistemi

Yoğun yağmurlar çatılar için tehlikeli olabiliyor.Yapı sektörü çözüm için ise çatı drenaj sistemlerini tasarlıyor. Çatı drenaj sistemlerinin tasarlanmasındaki amaç çatıda biriken yağmur suyunun çatıdan kanalizasyona ya da sokağa boşaltılmasını sağlamak. Böylece sistem dizaynı maksimum miktarda yağmur suyunun akmasını sağlayacak biçimde tasarlanıyor.

Büyük çatı alanlarının drenajı modern, endüstriyel, ticari ve yüksek yapılarda daha da önemli bir iş haline geliyor ve birçok ülkede ulusal mevzuata ve standartlara tabi tutuluyor. Sık sık görülen yoğun yağışlar, büyük miktarlarda suya bile güvenli bir şekilde drenaj uygulanabilmesi için, atık ve drenaj sistemlerinin planlanması ve uygulanması bakımından gereksinimlerin giderek artmasıyla sonuçlanıyor.

Çok yüksek drenaj kapasiteli ekonomik sistem

Geberit Pluvia negatif basınçlı çatı süzgeci ve güçlü ve çok yönlü PE-HD deşarj borularıyla, büyük miktarlarda suya güvenli bir şekilde drenaj uygulayabilecek ekonomik ve eksiksiz yağmur suyu drenaj sistemleri Geberit ile gerçekleştirilebilir.Drenaj kapasitesinin aynı çapta boruya sahip geleneksel sistemlerin drenaj kapasitesinin pratik olarak iki katı olacağı şekilde hidrolik olarak optimize edilirler. Geberit acil durum taşma sistemleri aşırı hava koşulları için ek güvenlik sağlar.

Modern bir sistemden optimal seviyede yararlanabilmek için dikkatli bir planlama ve hesaplama gerekiyor. Geberit, tüm çevre ve materyel faktörlerini kapsayan çok gelişmiş bir simülasyon ve hesaplama sağlayan bir bilgisayar programı kullanıyor. Bu sayede, çok komplike binalarda dahi, hassas hesaplama ve optimal proje teklifi yapabilme olanağı sunuluyor.

Pluvia’nın diğer avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kullanımda ve binalarda yenilikçi bir mimari esneklik sağlıyor,
Yatay borularda eğime gerek kalmıyor,
Yer altı boruları daha az kullanılıyor,
İşçilik maliyeti düşüyor,
Daha az boru ve fittings kullanılıyor,
Boru çapları daha düşük oluyor,
Daha az yer işgal ediyor,
Kendini temizleme özelliği bulunuyor,
Kolay ve hızlı askılama sistemine sahip,
Daha dar çaplı boru ile çalışıyor; ekonomik çözüm sunuyor,
Borular ve enstalasyonu daha az yer kaplıyor; estetik çözüm sunuyor,
Çatı düzlemlerine ve yatay toplama borularına eğim verme zorunluluğu olmadığından, yerleştirme özgürlüğü sağlıyor; rahat kullanım imkanı sunuyor,
Daha az kanal bağlantısına ve çatı süzgecine ihtiyaç duyuluyor,
Yüksek akış hızı nedeniyle tıkanmaları tamamen önlüyor.