İstanbul İli Başakşehir İlçesi 18. Bölge 2. Etap 464 Konut Projesinde teslimler bugün başlıyor…

İstanbul İli Başakşehir İlçesi 18. Bölge 2. Etap 464 Konut Projesinde yer alan konutların teslim işlemleri 13 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Projede konut teslimleri Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilecek.
Konut teslimleri İstanbul İli Başakşehir İlçesi 18. Bölge 2. Etap Toplu Konut Şantiyesinde yapılacak.

Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri bulundurmaları gerekiyor…

 Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),
 Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası,
 Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,
 KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.
 Doğalgaz abonelik bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu.