Yapı oturma izni alınması için bazı evraklar gereklidir. Biz de sizler için bu evrakların neler olduğunu araştırdık. İşte Yapı oturma izni nereden alınır? Gerekli evraklar nelerdir?

İzin belgesi izin belgesi, gerekli belgelerin temin edilip, belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimlerine başvurulması ile alınabiliyor.

Yeni bir yapının kullanılabilmesi için yapı oturma izninin olması gerekiyor. Yapının iskan ruhsatının alınabilmesi için ;

ruhsatlı olarak inşa edilen yapının inşaat çalışmalarının bitmiş olması,

yapı ruhsatı aldığı tarihten 2 sene içinde inşaatın başlaması,

inşaat çalışmalarının 5 sene içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Yapı oturma izni için gerekenler:

– İskan İzni istemi içeren dilekçe,

– Tapu kaydı bilgileri,

– Vergi Dairesi’nden İlişki Kesme Belgesi,

– Dış Kanal Belgesi (İZSU),

– Telekom Olur Yazısı,

– Proje Müellifleri Raporu,

– Yapı Denetim Kuruluşu’nun Raporu,

– Cephe fotoğrafları – 13 18 cm,

– Emlak /Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,

– SSK’dan alınan Borcu Yoktur Belgesi,

– Sığınak Raporu (Sığınak yeri ayrılmış olan binalarda)

– Yangın Tesisat Raporu (Dosyada İtfaiye Daire – Başkanlığı’ndan onaylı yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri varsa)