Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterlerinin uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak görevlendirildi…

 

– Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yapı malzemelerinin tabi olacağı uygunluk teyit sistemi, AB Komisyon Kararları ile öngörülmemiş ise ulusal standarda tabi ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+ kabul edilir.” hüküm gereğince bu ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+ kabul edilmektedir.

– TS EN 206 belgelendirmesi; “TS EN 206: Beton – Özellik, performans, imalat ve uygunluk” standardının ve “TS 13515: TS EN 206’nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standard”ın şartlarına göre yapılacaktır.