Yapı malzemeleri alanındaki denetim faaliyetlerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı malzemelerini mobil sistemle denetleyecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine hız kazandırmak ve etkinliğinin arttırılması için Bakanlık olarak “Mobil Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi” adı altında bir yazılım geliştirdiklerini açıkladı.

Bakan Güllüce, söz konusu yazılımın Ankara, Eskişehir ve Kayseri illerinde pilot olarak uygulamaya alındığını söyledi.

Mobil Denetim Sistemine Geçiş ile birlikte;

-3 nüsha halinde doldurulan denetim tutanakları denetim mahallinde sistem üzerinden doldurularak mobil yazıcılardan pratik bir şekilde çıktıları alınabilecek.

-Malzeme grupları doğrultusunda hazırlanan kontrol listeleri ile sistem denetimi yönlendirecek ve denetçi hataları en aza indirgenmiş olacak.

-Denetim elemanları gerek kendi aralarında gerekse merkez birim personeli ile anlık olarak mesajlaşabilecek ve bu sayede denetim esnasında gerekli olabilecek bilgi alış verişi denetim esnasında da sağlanmış olacak.

-Denetim esnasında ihtiyaç duyulabilecek tüm mevzuata sistem üzerinden ulaşılabilecek.

-Denetim verileri denetim tarihi ile eş zamanlı olarak merkez birime ulaşmış olacak.

-Denetime ilişkin tüm dokümanlar, malzemenin kendisi, ambalajı ve ilgili etiketleri fotoğraflanarak sistemde kayıt altında tutulabilecek.

-Mevzuatına uygun üretim gerçekleştirmeyen imalatçılar için uygulanan idari yaptırımlar daha rahat takip ve kontrol edilebilecek.

-Ülke genelinde muntazam bir denetim faaliyeti oluşturulmuş olacak.