Yalova Çiftlikköy’de bulunan 5 bin 109 metrekarelik arsa belediye tarafından ihaleye çıkıyor. Arsa için 2.8 milyon TL isteniyor…

Yalova Çiftlikköy Belediyesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Kelebek Çayırı mevkiinde yer alan ve 1403 ada 1 parsele kayıtlı olan arsasını satışa çıkarıyor.

5 bin 109 metrekare alana sahip olan konut imarlı arsa için 2 milyon 810 bin 5 TL isteniyor. Arsanın geçici teminat tutarı ise 84 bin 300,15 TL olarak belirlendi.

Yalova Çiftlikköy satılık arsa ihalesi 22 Mart 2017 günü saat 14:20’de yapılacak. İhale Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu’nda kapalı teklif usulüyle gerçekleşecek.

İhaleye katılmak için gereken şartlar;
A – Gerçek kişilerde
a) Nüfus cüzdan fotokopisi ( TC Kimlik No olacak)
b) Kanuni ikametgâh göstermesi,
e) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı (varsa telefon numarası, e-posta adresi)
d) Noter tasdikli imza beyannamesi,
B – Tüzel kişilerde
a) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
C – Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar
a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı,
b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
D – Ortak girişim olması halinde
a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.