İstanbul Anadolu Yakası Üsküdar Altunizade’de yer alan Vakıflar Altunizade arazisi imar planı askıya çıktı.

 

İşte o açıklama;

Bakanlığımızın 20.08.2015 tarih ve 13983 sayılı yazısı ekinde iletilen İlimiz, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 2 Ada, 1 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca NİP-8601,4 ve UİP-396,4 plan işlem numarası ile re’sen onaylanmış ve söz konusu plana askı süresince yapılan itirazlar Bakanlığımız tarafından reddedilmiş olup, İmar Planı plan hükümlerinin 3. Maddesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve -1- paftalık 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ç) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca uyarınca NİP-8601,5 ve UİP-396,5 plan işlem numarası alarak 20.08.2015 tarihinde Bakanlığımız tarafından re’sen onaylanmış olup, plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımları kesinleştirilmiştir.