İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan Vaditepe Bahçeşehir 2. Etap Konutları 2+1 ve 3+1 dairelerin kura çekilişleri aşağıda belirtilen tarih ve adreste gerçekleştirilecektir.

30 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ
3+1 Daireler – Saat:10:00
2+1 Daireler – Saat: 13:00
İKİTELLİ SPOR KOMPLEKSİ
4. Etap 1. Kısım – Başakşehir devlet hastanesi Karşısı
Başakşehir/İSTANBUL
KURA ÖNCESİ VE SONRASI İŞLEMLER
1- Kura çekimi Noter huzurunda yapılacaktır.
2- Kura çekilişinin programa göre yapılabilmesi için müşterilerimizin belirtilen saatlere riayet etmesi gerekmektedir.
3-Her bir daire için belirlenen şerefiye bedelleri, kura çekimi sırasında hak sahiplerine bildirilecektir.
4-Kura çekimine gelen müşterimizin mutlaka nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçecek belgeyi yanında bulundurmaları gerekmektedir. Vekaleten kura çekilecek ise bu konuyla ilgili noter tasdikli vekaletname ile kimliklerini yanlarında bulunduracaklardır.
5- Kura çekimine iştirak etmeyenlerin kuraları Noter tarafından çekilecek ve sonuçlara itiraz edilemeyecektir. Bu müşterilerimiz kendilerine çıkan dairelerin yerlerini KİPTAŞ Tanıtım ve Pazarlama Müdürlüğü’nden öğrenebileceklerdir.