Tuzla’da Tepeören, Cami ve Aydıntepe mahallelerind eolmak üzere 3 arsa satışa çıktı.

Tuzla Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Tuzla’da Tepeören, Cami ve Aydıntepe mahallelerind eolmak üzere 3 arsa satışa çıkarıldı.

Arsaların bedelleri 2 milyon 24 bin bin lira ile 8 milyon 825 bin lira arasında değişiyor. Konut imarlı arsaların satışları 5 Aralık ve 14 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Tuzla Belediye Başkanlığından:
1 – Belediyemize ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 05.12.2017 Salı günü Saat: 14:00’da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

S. No.
Pafta
Ada
Parsel
Mahalle
Miktarı
Adresi
İmar Durumu
Tahmini Bedel
G. Teminat
İhale Tarihi
İhale Saati
İhale Usulü
1
……
…..
2245
Tepeören
3374,42m²
Tepeören Mahallesi Öztürk Caddesi
Konut
2.024.652,00 ¨
60.739,56 ¨
05.12.2017
14:00
Kapalı Teklif
2
……
…..
7824
Cami
645,87m²
Cami Mahallesi Kınalı Kuzu Sokak
Konut
2.099.077,50 ¨
62.972,33 ¨
05.12.2017
14:00
Kapalı Teklif

2 – 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 8. maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
3 – Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.
4 – İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin; Şahıslar;
a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası
b) İmza sirküleri, b) Nüfus cüzdan sureti,
c) Ticaret odası belgesi, c) Yerleşim Yeri Belgesi
d) Geçici teminat. d) Geçici teminat.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
10042/1-1

ARSA SATILACAKTIR
Tuzla Belediye Başkanlığından:
1 – Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 14.12.2017 Perşembe günü Saat: 14:00’da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

S. No.
Pafta
Ada
Parsel
Mahalle
Miktarı
Adresi
İmar Durumu
Tahmini Bedel
G. Teminat
İhale Tarihi
İhale Saati
İhale Usulü
1

136
12
Aydıntepe
4770,51 m²
Aydıntepe Mahallesi Pelit Sokak
Konut
8.825.443,50 ¨
264.763,31 ¨
14.12.2017
14:00
Kapalı Teklif

2 – 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 8. maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
3 – Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.
4 – İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin; Şahıslar;
a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası
b) İmza sirküleri, b) Nüfus cüzdan sureti,
c) Ticaret odası belgesi, c) Yerleşim Yeri Belgesi
d) Geçici teminat. d) Geçici teminat.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
10043/1-1