İstanbul Defterdarlığı Tuzla Aydınlı’da yer alan konut alanlı arsasını 5 milyon 30 bin TL’ye satışa çıkardı…

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Tuzla Aydınlı’da yer alan arsasını satışa çıkarıyor. Toplam 3 bin 579 metrekare arsanın bin 675 metrekaresi satışa sunulurken arsa için 5 milyon 30 bin TL isteniyor.

Geçici teminatı 1 milyon 509 bin TL olan arsanın ihalesi 26 Temmuz 2017 günü saat 10:00’da İstanbul Defterdarlığı’nda gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi.