Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2018 Ocak sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 232,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,7 oranında artışla 713,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; 2018 Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 232,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,7 oranında artışla 713,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda -453,5 milyar dolar iken 2018 Ocak sonunda -481 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 7,1 oranında artışla 115,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,1 oranında azalışla 73,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 7 oranında azalışla 32,5 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında artışla 196,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artarak 185,5 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artışla 54,8 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 5,4 oranında artışla 32,6 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,2 artışla 46,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artarak 331,3 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4 oranında artışla 37,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 8 oranında artarak 14,2 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,6 oranında artışla 93,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,8 oranında artışla 111,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.