Sektörü tarafından merakla beklenen Türkiye yapı sektörünün yıllık performansına dair en kapsamlı değerlendirmeyi sunan ‘Türk Yapı Sektörü Raporu” 2014, Yapı-Endüstri Merkezi’nde (YEM) düzenlenen bir toplantı ile açıklandı.
TSMD, İMSAD, ULI, İNDER ve ÇEDBİK gibi sektörü temsil eden sivil toplum örgülerinin yöneticilerinin katıldığı toplantıda, yapı sektörünün gelecek yıllara ait öngörüleri,inşaat malzemeleri sanayisine ait üretim, tüketim, ihracat ve ithalat büyüklükleri gibi çok çeşitli veri önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak konuşuldu.Türk yapı sektörünün,
Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ışığında değerlendirildiği toplantıda,sektörün gelecek beklentileri ve hedeflerine de yer verildi.
Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin inşaat sektörünün performansını etkilediğini belirten ekonomist, Dr. Can Fuat Gürlesel, 2014 yılında dünya ekonomisinde yüzde 2.6’lık bir büyüme gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca Gürlesel, 2014 yılına daha yüksek bir büyüme beklentisi ile girilmesine karşın, jeopolitik gelişmelerin, Batı ile Rusya arasındaki gerginliğin ve küresel mali piyasalardaki dalgalanmaların büyüme beklentilerinin altında gerçekleşmesine yol açtığını söyledi.
Gürlesel,2014 yılında Avrupa Birliği’nin ve ABD’nin büyüdüğüne dikkat çekerken Rusya, Çin gibi ülkelerde ise büyümenin yavaşladığını belirtti.Dünya ekonomisindeki yavaşlamanın dünya ticaretine yansıdığını belirten Gürlesel, dolayısıyla sektörün 2012 ile 2013 yıllarının ardından 2014 yılında da zayıf bir performans gösterdiğini ifade etti.
2014 yılında ekonomik büyümenin önemli derecede azaldığını söyleyen Gürlesel, inşaat sektöründeki büyümenin de özel sektör tarafından taşındığını belirtti.Özel sektör inşaat harcamalarının artmasındaki en önemli sebep olarak kentsel dönüşümü gösteren Gürlesel, yabancılara satış mütekabiliyet düzenlemesinin de olumlu sonuçlar sağladığını söyledi. Gürlesel, inşaatta yavaşlamaya rağmen yapı ruhsatlarında da artış olduğunu, sektörde istihdam artışının da sağlandığını ifade etti.
Ekonomist, Dr. Can Fuat Gürlesel, raporun sunumuna 2015 yılına dair öngörüleriyle devam etti.Buna göre , 2015 yılında gelişmiş ülkelerdeki büyüme yüzde 2.4 ile geçen yılın üzerinde, gelişen ülkelerde ise yüzde 4.3 ile geçen yılın altında kalacağını kaydeden Gürlesel, Dünya inşaat harcamalarında yüzde 4.0’lık büyüme beklendiğini ifade etti.Gürlesel, “Bu büyüme beklentisine bağlı olarak 2014 yılında 9.35 trilyon dolar olan inşaat harcamaları 2015 yılında 9.72 trilyon dolara ulaşacaktır” dedi.
Gürlesel, dünya inşaat malzemeleri pazarında ise yüzde 4.0 büyümesi ve 6.8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.
Buluşmada 2015 yılında Türk inşaat sektörü hakkında da öngörülerini sıralayan Gürlesel,inşaat sektöründe yüzde 3.5 ile 4.0 arasında büyümeyi öngördüklerini bildirdi.Özellikle özel sektör inşaat harcamalarında 2014 yapı ruhsatlarına bağlı olarak yeni işlerde artış beklenirken,kamunun inşaat harcamalarında herhangi bir büyüme beklemediklerini belirtti.
Gürlesel inşaat malzemesi iç pazazarına dair,yüzde 4.0, cari fiyatlarla yüzde 12.0 büyüyerek 131 milyar TL hacme ulaşacağını tahmin ediyoruz dedi.Gürlesel, 2015 yılında ihracatın durağan kalacağı ya da bir miktar gerileyeceği öngörüsünde bulundu.
Türk Yapı Sektörü Raporu 2014 ile Türk inşaat sektörü masaya yatırıldı.Konuşmacı olarak Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Yönetim Kurulu Başkanı Aytek İtez, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri’nden Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel, Urban Land Institute (ULI) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Genel Başkanı Nazmi Durbakayım ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özdil toplantıda hazır bulundu.Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel, kamu ile özel sektör inşaat harcamalarının sektöre olan etkisini değerlendirdiği konuşmasında, kamu sektörünün 2012 ve 2013’te mega projeler ve büyük altyapı projelerine başladığını belirtti. Bu durumun 2013 yılında inşaat harcamalarını yükselttiğini ifade eden Gürlesel, bunun da sektörde büyüme etkisi yarattığına dikkatleri çekti.
Gürlesel’in ardından söz alan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, Türkiye’deki inşaat malzemelerinin kalitesine rağmen, inşaat sektöründe bu malzemelerin yerinde uygulanamadığını belirtti. Yetişener, “Türkiye’de dünya standartlarında inşaat malzemesi üretiliyor. İstatistiklere baktığınızda ilk 10 ülke arasındayız. Dünyaya ürettiğiniz malzemeyi kabul ederken ve satın alırken, iç piyasaya satmakta zorlanıyorsanız, burada bir sıkıntı var demektir” dedi.
Toplantıda TSMD Yönetin Kurulu Başkanı Aytek İtez de “Dünü bugüne adapte etmeye çalışıyoruz. Taklide karşıyız. İstediğimiz kentler, ölçekli planlı, dünya standartları ile yarışabilen kentlerdir. Biz doğru proje yapıyor muyuz? Çuvaldızı elbette kendimize de batırıyoruz” dedi.
ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özdil de kentsel dönüşümde kültür vurgusu yaparken,İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım’da “İnşaat sektörüne herkes elini kolunu sallayarak giriyor. Sonra da istediği gibi çıkıyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.