Yapı Sektörü’nde dünyanın önemli pazarlarından olan Batimat Russia International Construction and Interior Exhibition 2015, 31 Mart-3 Nisan 2015 tarihleri arasında Moskova’da düzenlenecek. Fuarda BİEN’de yeni ve göz alıcı tasarımlarıyla yerini alacak.

31 Mart-3 Nisan 2015 tarihleri arasında Rusya’nın Moskova şehrinde yapılacak olan Batimat Russia 2015 fuarında BİEN, yenilikçi tarzı ve göz alı­cı ürün­le­riy­le fuara katılacak. Ödül­lü ta­sa­rım­la­rı, çok özel ve sü­rek­li ye­ni­le­nen 800’ü aş­kın ürün yel­pa­ze­siy­le sektörde adından söz ettiren Bİ­EN, Batimat fuarında Taurus, Sultan, Rampas, Emperador, Lava, Perla, Balance, Marmol ve Sherwood gibi iddialı ve ihtişamlı ürünlerini ziyaretçilerine tanıtacak. 77m2 ’lik standında iddialı tasarımlarıyla şov yapacak. BİEN, seramiklerini zarif ve geleneksel Türk motiflerini özenle tasarladığı ürünlere yansıtıyor. BİEN’in fuara katılmasındaki amacı o bölgenin tarzını tanımak, talepleri hakkında bilgi edinmek ve müşteri portföyünü genişletip müşterilerin tercihlerini ürün gamına dahil etmektir.
Bien yer ve duvar karoları, mat ve parlak porselen karolar, seramik sağlık gereçleri ürünlerini Bilecik Bozüyük’te bulunan fabrikalarında üretmekte, yurt içinde 120 adedi aşkın yetkili satıcısı ve 3.000 aşkın satış noktası ile pazarlamaktadır. Yurt dışında 66 ülkeye üretiminin % 30’nu ihraç etmektedir. 25 milyon m2 olan üretimi ile yenilikçi ve dinamik yapısı ile sektörün önemli oyuncularındandır. Bien markası ile 2007 yılında pazara giren şirket bugün pazarda önemli ve etkin bir pay sahibidir.

Bİ­EN Sa­tış Grup Baş­ka­nı Me­tin Sav­cı “Mar­kay­la il­gi­li ge­rek yur­ti­çi, ge­rek yurt­dı­şı pa­zar­la­rı­nın ta­lep­le­ri­ni dik­ka­te alan üre­tim ya­pı­yo­ruz. Sa­tış ve pa­zar­la­ma po­li­ti­ka­la­rıy­la ye­ni­lik­çi, di­na­mik ve fark­lı ürün­le­ri pa­za­ra su­nu­yo­ruz. Se­ra­mik sağ­lık ge­reç­le­rin­de 2015 yı­lın­da pa­za­ra sun­du­ğu­muz ürün­ler ile hij­ye­ne ağır­lık ve­ri­len ve ta­sa­rı­mı ile öne çı­ka­cak ürün­le­ri­mi­zi su­na­ca­ğız. Bİ­EN bu­gün sek­tö­rün önem­li mar­ka­la­rın­dan bi­ri ko­nu­mu­na gel­miş­tir. Bun­da üre­tim, pa­zar­la­ma, sa­tış, ta­sa­rım, ar-­ge gü­cü­mü­zün ve bi­ze des­tek ve­ren da­ğı­tım ka­na­lı­mı­zın önem­li pa­yı var­dı­r” di­yor.

MEKANLARINIZI BİEN’LE DONATIN

TAURUS: Tutku, ihtişam, gösteriş
Mermerin ışıltısı Taurus’la yansıyor. BİEN 2015 koleksiyonlarının gözdesi olan Taurus serisi siyah ve kiraz renkleriyle birlikte mekanlara ihtişam katıyor. 30cmx80cm ve 40cmx40cm ebatlarında yer ve duvar karosu olarak üretilen Taurus serisi dekofon ve bordürleriyle mermerin parlak halini mekanlara yansıtarak ayrıcalıklı yaşam alanları oluşturuyor.

MARMOL: Göz alıcı, şık, akılda kalıcı
Yaşam alanlarını zarif desenleri ve şık tasarımları ile buluşturan Bien, Marmol serisi ile de mermere yeni bir boyut kazandırıyor. Evinizin en güzel köşesini Marmol serisinin göz alıcı renkleri ve farklı tasarımları ile baştan yaratıp akıllardan çıkmayacak bir ortam haline getirebilirsiniz. 30×80, 40×40 yer ve duvar karosu olarak üretilen Marmol Serisi ayrıca 45×90, 60×60 cm ebatlarında parlatılmış teknik porselen olarak da üretilmektedir.