Türk Kızılayı Küçükçekmece Şube Başkanlığı, İstanbul Esenyurt İlçesi’nde bulunan arsa üzerine kat karşılığı inşaat yaptıracak. Söz konusu işin ihalesi 18 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşecek.

TAŞINMAZ ÜZERİNE, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Küçükçekmece Şube Başkanlığından:

1 – Türk Kızılayı mülkiyetinde bulunan, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Saadetdere Mahallesi, Marmara Caddesi, 91. Sokak 1701 Ada, 7 Parselde kayıtlı 216,24 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine, kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

2 – Firmalar 18.500,00 TL. tutarındaki geçici teminatı, teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 – İhaleye ait şartnameler “Tevfikbey Mahallesi, Halkalı Caddesi Dündarlar Sokak No: 1 Kat: 3 Sefaköy Küçükçekmece/İstanbul” adresindeki Türk Kızılayı Küçükçekmece Şube Başkanlığından 250.00 TL. karşılığında temin edilecektir. İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 – Firmaların ihale zarflarını en geç 17.06.2015 günü saat 12.00’ye kadar, Türk Kızılayı Küçükçekmece Şube Başkanlığına vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 – 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18.06.2015 günü saat 15.00’de, Türk Kızılayı Küçükçekmece Şube Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır.

6 – Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 – Telgraf. Mail ve Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 – Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabii değildir.

Resmi Gazete