Kasım 2016’dan itibaren birleşme görüşmelerine başlayan İş GYO ile TSKB GYO birleşmekten vazgeçti…

TSKB Gayrimenkul ile İş GYO birleşme işleminden vazgeçti. Birleşme görüşmeleri 18 Kasım 2016 tarihinde başlamış ve 18 Nisan 2017 tarihine kadar devam etmişti.

TSKB GYO ve İŞ GYO konuyla ilgili KAP’a açıklamada bulundu. TSKB GYO’nun KAP’a yaptığı açıklamada;
“Yönetim Kurulumuzun 18.07.2017 tarihli toplantısında, 1. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin 18.04.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararına dayanılarak yürütülen Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından devralınması suretiyle, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, fiili ve teknik nedenlerle 31.12.2016 tarihli yıllık finansal tabloların birleşmeye esas alınması halinde birleşme işleminin mevzuatta öngörülen süre içerisinde tamamlanamayacağının anlaşılması ile birleşme kararı sonrasında meydana gelen gelişmeler de değerlendirilerek, birleşme işleminden vazgeçilmesine, 2. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Şirketimiz arasında imzalanmış olan Birleşme Sözleşmesi’nin sona erdirilmesine, 3. 14.06.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmış olan başvurunun geri alınmasına, 4. Gerekli işlemlerin ifası ile ilgili olarak Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir” denildi.

Maide KARADAĞ/Emlakmetrekare.com