Bir çok projeye imza atan Teknik Yapı ‘Birlikten güç doğacak Türkiye kazanacak’ kampanyasının yarısında 253 bağımsız birim sattı.

Bir çok projeye imza atan Teknik Yapı dün akşam basın mensuplarını iftarda biraraya getirerek bir davet organize etti. Organizasyona Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ve Teknik Yapı Yönetm Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbkayım katıldı.

‘Birlikten güç doğacak’

İftar sonrası konuşma yapan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ‘Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak Kampanyası’ndan da bahsetti. Kampanya için ‘Aklın yolu bir derler sözü bir kez daha doğru çıktı. “Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak Kampanyası”ile bunu bir kere daha gördük. Devletimizin iki kamu bankası vasıtasıyla konut kredi faizini 0,98’e indirmesi, biz yapı müteahhitlerinin bir araya gelerek “firma olarak ilave ne yapabiliriz?” diye sormasını sağladı. Yaptığımız toplantıda, “Biz de, liste fiyatından %20 indirim yapalım. Zaten faiz oranını aşağı çekmek için bankalara belli oranlarda katkı payı veriyorduk. Üzerine biraz daha koyarak bu oranı %20 yapalım” kararı çıktı. Bu kampanya sektörümüzün biraz ağırlaşan temposuna ivme kazandırdı ve beklediğimiz neticeleri çok süratli bir şekilde aldık. Kampanyamız bilindiği gibi 15 Haziran 2018 tarihinde bitiyor. Kampanyanın daha ilk 10 gününde öngördüğüm hedefi yani 3 milyarı yakaladık. Kampanya sonunda ilk hedefi ikiye katlayacağız gibi gözüküyor. Öngörümde yanıldım ancak bu şekildeki yanılmalara razıyım bunun aksi olsaydı, o zaman üzülürdüm’ dedi.

Konut sektöründe yapılan değişikliklerden de bahseden Durbakayım ‘Bildiğiniz gibi İNDER, GYODER ve KONUTDER, sektörün ortak dili olmak için son zamanlarda sıkça bir araya geliyor. Sektörde yaşanan sorunları ve çözüm alternatiflerini ortak platform olarak yetkili mercilere taşıyor. Üç derneğin üretkenliği ve olaylara çözümcü yaklaşımının, ÇŞB’nin de desteğini aldığını ve hatta bir çok çözüm önerimizin kabul görerek uygulamaya geçtiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Başarıyla devam kampanyamızın yanısıra geçtiğimiz haftalarda ard arda yürürlüğe giren iki yönetmelik bunun en somut örneğidir’ açıklamasını yaptı.

İmar yönetmeliği hakkında ne dedi?

İBB İmar Yönetmeliği ile ilgili ‘Her yönetmelik değişikliği ve tadilinde İBB İmar Yönetmelikleri Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmeliklere göre daha kısıtlı şartlara sahip olurdu. Ancak bu seferki, bir takım gri alanları aydınlatması açısından ve günümüz şartlarına adapte olması bakımından daha yapıcı olmuştur.
Senelerce kat yüksekliklerinin max. 3 m ile sınırlı kalması bizleri net 2.70 – 2.65 cm yüksekliğinde alanlarda yaşamaya mahkum etmişti. Bu yönetmelik ile yüksekliğin max. 4metreye çıkması, katlar arasında mutlak ses izalosyonlarının yapılabilmesine olanak sağlayacağı gibi günümüz insanın atalarımızın yaşadığı yüksek tavanlı mekanlara kavuşmasını sağlayacaktır.Estetik kurul şehirlerimizdeki gözümüzü tırmalayan renklerin dizaynı ile adeta çirkinlik abidesi olarak yapılan binalardan kurtulacağımızı müjdeliyor. Belediyeler arasındaki ‘çatı arasının yapılıp yapılmaması’ karmaşasına son veriyor. Çatı arası dairelerin, bir alt kat daire ile birlikte kullanılmasına tüm İstanbul’da izin veriyor’ dedi.

Otopark yönetmeliği hakkında konuştu

Durbakayım otopark Yönetmeliği ile ilgili ise şu açıklamaları yaptı; ‘Son iki yıldır dile getirdiğimiz ‘OTOPARK’ konusu vardı. Otoparklar için yapılmasını önerdiğimiz bazı uygulamaların, hem İstanbul’un trafik sorununa çözüm olacağını hem de yapılacak projelerde yeni açılımlar getireceğini savunuyorduk. Nitekim otopark sorununu ortadan kaldıracak ‘Yeni otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihi 6 ay uzatılarak 1 Ocak 2019 olarak belirlendi. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte 1 Haziran 2018 olan süresinin 1 Ocak 2019 olarak değiştirildi. Bu yönetmelikte dikkat çeken bir iki maddeyi dile getirmek istiyorum. Her Daireye Bir Otopark. Eski yönetmelikte yer alan her üç daireye bir otopark zorunluluğu, her bir daireye bir otopark alanı ayrılması şeklinde revize edilmişti. Bakanlık; “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç,” ibaresini, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere” şeklinde güncelledi. Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle okulların zemin altına otopark yapılabilmesinin önü açıldı.
Parsellerin adaya dönüşmesni teşvik edecek ilk adım atıldı: Komşu iki parselin sahiplerinin anlaşması ve tapuya şerh düşülmesi halinde de aradaki duvar kaldırılarak bu alanın geçiş yolu şeklinde düzenlenmesi kaydıyla komşu bina bahçeleri de ortak otopark olarak kullanılabilecek. Ayrıca zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek.Otopark alanlarının kiralanması mümkün olabilecek: Otopark teşkil edilemeyen bu binalara yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi gerekecek, bu durum tapuya şerh edilecek. Avrupa’daki uygulamalar Türkiye’dede hayata geçecek: Yeni düzenlemeyle ana arter yolların altına otopark yapılması imkanı getirilirken okullar hariç, kamu kurumlarının bahçelerinin altına, gerekli tüm emniyet koşulları sağlanmak, giriş çıkışı kamu kurumu giriş çıkışından ayrı olmak ve ilgili kurumdan izin alınmak kaydıyla otopark yapılabilecek. Otopark Yönetmeliği’yle park ve meydanların üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılabilmesi mümkün hale gelecek. Diğer değişiklikler ise şöyle olacak; Her otopark yerinin, ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi
Yeni yönetmelikle parselde mekanik otopark yapılabilmesinin önü açıldı. Yeni yönetmelikle otopark teşkil edilememesi nedeniyle otopark bedeli alınan parsellere ise mutlak suretle binanın iskanından önce otopark yapılması zorunluluğu getirildi. Böylece otopark bedeli ödendiği için otopark yapımından imtina edilmesinin önüne geçilmiş olacak. Otopark yapılamaması nedeniyle alınan otopark bedelinin yüzde 25‘inin peşin ödenerek ruhsat alınması uygulaması da yeni yönetmelikle terk edilerek, bu bedelin tamamının ruhsat alınmadan önce ödenmesi şartı getirildi. Yönetmelikle otopark bedellerine yönelik de düzenleme yapıldı. Bu kapsamda belediye meclislerince kent, sosyo-ekonomik durumu gibi kriterlere göre bölgelere ayrılarak sosyo-ekonomik gelişmişliği düşük bölgelerde otopark bedellerinde yüzde 40’a kadar indirim uygulayabilecek. Ancak tüm otopark alanlarının yüzde 1’i bisiklet, yüzde 5’i engelli ve yüzde 2’si elektrikli araçlar için düzenlenecek. Açık otoparkların zemini su geçiren malzemeden olacak. Böylece, yağmur suyunun toprakla buluşması da sağlanacak. Son olarak bu günlerde sıkça sorulan ve cevabının çok basit olduğunu düşündüğüm 2 konuyu dile getirmek istiyorum. Sonrasında Teknik Yapı’nın kampanya değerlendirmesi ve 2018 stratejilerini dile getirmesi için sözü Başkan Yardımcımız Umut Bey’e bırakacağım.

‘Gayrimenkulde döviz ara araç’

Gayrimenkul Sektöründe dövizin çok da önemli olmadığını hatırlatan Durbakayım ‘Döviz hiçbir zaman miras için biriktirilen bir enstürman değildir. Döviz ara araçtır. Ekonomide, her zaman bir realizasyon olur. Özellikle çok kısa süreli yatırım araçlarında yaşanan keskin artışlar, mutlaka realizasyon getirir’ dedi.

Seçim Sonrası Ne Olacak?

Durbakayım seçim sonrası için ise şunları söyledi; ‘İnsanoğunun yiyecekten hemen sonra gelen ‘barınma’ gereksinmi, hiçbir zaman son bulmayacaktır. Bu bakımdan, biz yapı müteahhitlerinin yatırımları, seçimden sonra da aynı şekilde devam edecektir’

253 bağımsız birim satıldı!

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım da satışları değerlenirdi. Durbakayım ‘Teknik Yapı olarak kampanya kapsamında sattığımız konut ve ofis sayısı bugün itibariyle 253 adet olarak gerçekleşti. Toplam ciro ise 174 milyon civarına ulaştı. Kampanyanın ilk haftası oturum amaçlı satışların oranı yüzde 95’in üzerindeydi. Devlet tarafından ofis ve işyeri satışlarındaki KDV’nin %18’den %8’e düşmesiyle grafik bir miktar değişti ve şu sıralar bu oran yüzde 90 konut, yüzde 10 ofis ve işyeri şeklinde bir satış dağılımına dönüştü. Satışların demografik yapısı da bu kampanyanın öncekilerden farklı olduğunu gösteriyor. Mesela dövizin suni olarak şişmesi, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşların yatırım stratejilerindeki gayrimenkulun payını arttırdı. Değerlenen dövizde kar realizasyonuna giden yurt içi yatırımcılar da buna eklenince, ‘yatırım amaçlı” satışlarda hızlı bir artış oldu. Bu gelişme, “peşin satış” oranını yüzde 25’e yükseltti. Satışların yüzde 70’lik kısmında ise yüzde 0.98’lik fazli konut kredisinden faydalanıldı. Geri kalan yüzde 5 ise kısa vadeli olarak Teknik Yapı bünyesinden finanse edildi’ dedi.

‘Diğer projelere de ilgi yoğun’

Sadece Evora Denizli projemizden gerçekleşen satış miktarı 141 adet oldu. İstanbul’daki projelerimizde gerçekleşen 112 adetlik satışın sıralaması ise YücelPark, Metropark, Uqlife Kadıköy, Deluxia Park Residence, Concord İstanbul, Deluxia Park Business oldu. Tercih edilen dairelerin yüzde 32’si 2+1 tipi dairelerden oluşurken, yüzde 31’i 1+1 tipi, yüzde 30’u 3+1 ve yüzde 7’si 4+1 den büyük daireleri kapsadı.

Umut Durbakayım sözlerine şöyle devam etti; ‘Satış ofiserimize gelen müşteri profili; kampanyanın genel ekonomiye dolaylı etkisini de ortaya çıkardı. Müşterilerimizden bir çoğu, sahip oldukları döviz yatırımından kısa sürede yüksek kazanç sağladığı için kar realizasyonu gerçekleştirdi. Türk Lirası’na geçtikten sonra da yatırımlarını uzun vadeye yaymak ve önlerine çıkan bu fırsatı değerlendirmek için konut/ofis aldılar’

‘Fiyatlar artacak’

Konut fiyatlarında seçm sonrası artış olacağını düşünen Durbakayım ‘Teknik Yapı olarak bu yılın başında belirlediğimiz yatırım planlarını aksatmadan sürdüreceğiz. Yılın ilk yarısında Kartal’da iki büyük projenin satışına başladık. Yılın ikinci yarısında ise İzmir ve Fikirtepe’deki projelerimizi devreye alacağız. Arsa Ve Konut Fiyatları; Seçim Sonrası Ne Olacak? Sektör Önerileri Seçim sonucu ne olursa olsun, konut fiyatlarında yukarı doğru bir miktar düzeltme yaşanacaktır. Dün açıklanan enflasyon rakamı, alternatif yatırım araçlarının sektör üzerindeki baskısı, bu fiyat artışının oranını belirleyecektir. Bu nedenle konut/ofis almak için içinde bulunduğumuz dönemin kaçırılmayacak bir fırsat sunduğunu söyleyebilirim’ dedi.