‘Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Buluşması’, 8-9 Ekim tarihlerinde Park Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenecek.
Bu yıl 7.si gerçekleşecek etkinliğe, iş dünyasının liderleri ve profesyonelleri, sürdürülebilir büyümenin uzmanları, özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve akademisyenler katılacak.Buluşmada iş dünyasının geleceğini ve sürdürebilirliği konuşurken fikir alışverişi sağlanacak.
İş dünyasının dinamikleri ulusal ve uluslararası boyutlarda irdelenecek. Türkiye ekonomisinin uluslararası düzeydeki sürdürebilirliği ortak değer yaratılarak, avantaj sağlayacak biçimde konumlandırılması bu konferansta şekillenecek.
Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen etkinlik ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Yönetimi’, ‘Etkin Kaynak Yönetimi’, ‘Döngüsel Ekonomi’, ‘Sürdürülebilir Binalar’, ‘Sürdürülebilir Belediyeler’, ‘Sürdürülebilirlik Endeksi ve Şeffaf Raporlama’, ‘Sürdürülebilir Finansman’ ve ‘Tedarik Zinciri’ temaları altında iş dünyasını birleştirirken, taze fikirlere ev sahipliği yapacak.