Tarım Arazileri Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi…

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına dair yönetmelikte değişiklik yaptı.

Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esastır, ancak zorunluluk halinde en az altı üye ile toplanabilir. Kurul, kararları en az beşte üç çoğunlukla ve en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı ile alır. Ancak kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilir” şeklinde değiştirildi.