Şişli Mecidiyeköy 1/5000 ölçekli nazım imar planı askıya çıktı. İşte detaylar…

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 1947 Ada 80 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 14 Ekim 2015 tarihinde re’sen onaylandı. Şişli Mecidiyeköy imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar panosu ile 27 Ekim 2015’te askıya çıktı. 30 günlük bekleme süresinin ardından Mecidiyeköy imar planı 25 Kasım 2015’te askıdan inecek.

Mecidiyeköy imar planı notları

1.Bu plan, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.

2.Ticaret alanlarında planda verilen yapı çekme mesafelerine uymak koşulu ile E:2,50, Yençok: İstanbul silüet planı kararlarını aşmayacak şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca belirlenecektir.

3.Planlama alanının güneyinde kalan, yol olarak gösterilen alandan parsellere ulaşım sağlanabilir.

4.Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelik hükümleri ve meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri geçerlidir.

şişli mecidiyeköy imar planı askıda

Haber Merkezi / haberyapi.com