Geçtiğimiz Aralık ayında, porselen ve seramik kategorisinde, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) Çift Yıldız Belgesi’ni alan ilk kuruluş olma unvanını kazanan Seranit Grup, başarılarına devam ediyor.
Yakın zamandan başta AB olmak üzere gelişmiş ülke pazarlarına ihracat için de zorunlu hale gelecek,inşaat yapı malzemelerinin tüm çevresel etkisini şeffaf biçimde ortaya koyan ve Tip III olarak adlandırılan “EPD Çevre Etiketi”,ni kendi bünyesinde pazara sunduğu tüm seramik ürünleri için bu belgeyi almaya hak kazandı. ISO 14025 standardına göre tanımlanan ürün, hammadde, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen salınımlar; atık oluşumu kategorilerinde değerlendirilerek Tip III EPD Çevre Etiketi almaya hak kazanıyor.Tip III EPD Çevre Etiketi’n, artık uluslararası düzeyde de norm haline gelmesi öngörülüyor. Geyrimenkul yatırımlarında aranan, yeşil bina sertifikasını elde etmek açısından,kullanılan yapı malzemelerinin EPD Çevre Etiketi sahibi olması yüklenici firmalara çok büyük avantajlar sağlıyor.
Seranit Grup tarafından kazanılan EPD Çevre Etiketi The International EPD System ve EPD Türkiye tarafından tescil edildi.Seranit Grup Başkanı Hamdi Altunalan EPD Çevre Etiketi kazanmasını ilişkin yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:“Kuruluşumuzdan bu yana Seranit Grup olarak, ister porselen isterse seramik kategorisinde olsun temel iddiamız doğa dostu ve insan hayatına fonksiyonel fayda sağlayan yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olmaktı. Hâlihazırda portföyümüzde yer alan her bir ürün bu yaklaşımın elle tutulur bir örneğidir.Geçtiğimiz Aralık ayında porselen ve seramikte Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) Çift Yıldız Belgesi’ni alan ilk kuruluş olmuştuk; yine geçtiğimiz günlerde tasarım konusunda dünyanın en saygın ve bağımsız ödül organizasyonlarından biri olan iF Design Awards’da Seranit Grup olarak 5 ödül birden kazandık. Şimdi ise, sektörümüzde tüm ürünlerinde EPD Çevre Etiketi sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşaat sektöründe gelecek gerek dünyada gerekse Türkiye’de sürdürülebilir güvenli ve yeşil binalardadır. Ürettiğimiz EPD Çevre Etiketi sahibi Seranit porselen ve Serra markalı seramik yer ve duvar karolarımız müşterimiz yüklenici firmalarımızın yeşil binalarına değer katmaya devam edecektir.” dedi.