Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu’ndan sürpriz karar…

Ünlü çift, Amerika’dan ev almaya karar verdi. Yakın çevresine Amerika’ya hayran olduğunu sürekli dile getiren Yağmur Sarıoğlu geçtiğimiz hafta Kaliforniya’ya gitti.

Los Angeles’dan ev arayışına başlayan Sarıoğlu’na oğlu Sarp ve kardeşi Yaprak eşlik ediyor. Sabri Sarıoğlu daha önce de ‘Şişhane’den otel aldı’ haberleriyle gündeme gelmişti.

OTEL İDDİASI

Bir­çok fut­bol­cu gi­bi sa­ha­lar­dan ka­zan­dı­ğı­nı ti­ca­re­te ya­tır­ma­ya ka­rar ve­ren Sa­rı­oğ­lu, bu­nun için de ke­se­nin ağ­zı­nı so­nu­na ka­dar aç­tı. Sa­rı­oğ­lu, Şiş­ha­ne­’de sa­tın ala­ca­ğı bi­na­yı res­to­re edip ote­l­e dö­nüş­tü­re­cek. Bu­nun için de Sa­rı­oğ­lu­’nun ce­bin­den 2.5 mil­yon Eu­ro ya­ni yak­la­şık 8 mil­yon li­ra­ çı­ka­cak. Önü­müz­de­ki yıl fa­ali­ye­te ge­çi­re­ce­ği ote­lin adı­nın ‘Re­iz Ote­l’ ola­ca­ğı iddia edilmişti.

EŞİNE LAMBORGHINI ALMIŞTI

Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu’na aldığı Lamborghini ile de uzun süre gündemde kalmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2.5 milyon TL ödediği spor otomobili daha sonra tepkiler üzerine satıp, 565 bin TL değerinde Porsche Cayenne almıştı.

Hürriyet