1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yeni Planlı İmar Yönetmeliği’nde değişikiğe gidildi..

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yönetmelikle ilgili yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik kararında yönetmeliği geçici 3’üncü maddesi yayımı tarihinde, diğer maddelerin ise 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Uygulama imar planı bulunan alanları kapsayan değişiklikte plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelikte, inşaat ve gayrimenkul sektörünü ilgilendiren birçok terim yeniden tanımlandı. Bunun yanu sıra uygulama imar planı olmayan veya mülkiyeti sorun olan alanlarda yapı ruhsatının düzenlenemeyeceği de yönetmelikte yerini aldı.

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde imar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, parsel genişlikleri, parsel derinlikleri ve parsel alanları belirlendi.

YÖNETMELİĞİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ