Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara’da yer alan 11 gayrimenkulün teklif verme sürelerini uzattı…

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara’da yer alan 11 gayrimenkulün teklif verme sürelerini uzattı.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;
1 – Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43966 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.737 m² yüzölçümlü,
2 – Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.500 m² yüzölçümlü,
3 – Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 44339 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.000 m² yüzölçümlü,
4 – Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 60277 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 12.977 m² yüzölçümlü,
5 – Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111257 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.022 m² yüzölçümlü,
6 – Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.440 m² yüzölçümlü,
7 – Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047 m² yüzölçümlü,
8 – Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.118 m² yüzölçümlü,
9 – Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111281 ada, 13 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.023 m² yüzölçümlü,
10 – Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.282 m² yüzölçümlü,
11 – Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.398 m² yüzölçümlü,
taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihleri uzatılmıştır.
07.12.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan ihalede;
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi ve Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi taşınmazları için 01.02.2018 Perşembe olarak belirlenen tarih, 08.03.2018 Perşembe günü, saat 17:00 ye kadar uzatılmıştır.
İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (312) 585 82 30 Faks: (312) 585 81 94
İnternet Adresi: www.oib.gov.tr
890/1-1