Ankara Gölbaşı Oğulbey ve Karaali mahallelerindeki 11 arsa satış yöntemiyle özelleştiriliyor. Arsalar için 21 Nisan 2017 günü saat 17:00’a kadar teklif verilebiliyor…

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Gölbaşı’nda özelleştirme program ve kapsamında bulunan 11 adet arsayı satış yöntemiyle özelleştiriyor.

Ankara Gölbaşı Oğulbey ve Karaali mahallelerinde yer alan arsalar için son teklif verme tarihi 21 Nisan 2017 olarak belirlendi.

İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

gölbaşı

İhaleye ayrı ayrı olmak şartıyla birden fazla teklif verilebiliyor. İhalelere katılabilmek için tabloda belirtilen tutarda geçici teminatların verilmesi gerekiyor. Aynı zamanda İhale Şartnamesi ve Tanırım Döküman Bedelleri’nin de;
– T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
– T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılması gerekiyor. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilmelidir.