Bugüne kadar bir çok proje geliştiren Tahincioğlu Gayrimenkul’ün Küçükyalı projesinin arsasının imar planına onay çıktı.

Emlak Konut’un Küçükyalı’daki arsasının imar planı değişikliği onaylandı. Nidapark Küçükyalı projesinin yükseldiği arazinin imar planı bir ay boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile intenet sitesinde askıya çıktı.

Maltepe, Küçükyalı ve Başıbüyük mahalleleri, 16771 ada 1 parsel, 16772 ada 1 parsel, 16773 ada 2 parsel, 16772 ada 2 ve 3 parseller, 16773 ada 1 parsel, 16773 ada 3 parsel, 16773 ada 4 parseller ile tescil dışı alanlara ilişkin (eski 1396 ada 2 ve 3 parseller, 2775 ve 15896 adalar muhtelif parseller ile tescil dışı alanlara ilişkin) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.