Bir neslin kendinden sonra gelen kuşağa aktardığı; para, mal, mülk ve hakların tamamına “miras” denir.

Hayatını kaybeden kişinin bıraktığı mirasın kanunlara uygun şekilde tasfiye edilmesi gerekir. Peki, bu aşamada devreye giren ve en çok merak edilen durumlardan olan miras intikali nedir ve nasıl yapılır?

Miras İntikali Nedir?

Tapu kayıtlarında mal varlığı görünen kişinin hayatını kaybetmesi durumunda; Medeni Kanun’un kararları doğrultusunda miras hakkının yetkili mercilerden alınarak verasette ismi geçen mirasçılara verilmesi durumuna miras intikali denir. Bu işlemi gerçekleştirmek için bütün mirasçıların istemde bulunmasına gerek olmayıp sadece tek bir kişiye de intikal işlemi yaptırılabilir. Miras intikal işlemini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmek için öncelikle intikal edilen gayrimenkullerin mirasçısı olduğunuzu kanıtlayan belgelere sahip olmanız gerekir. Bunun için noterden veraset belgesi alabilir ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz. Miras işlemleri hakkında merak edilen bir diğer konu ise veraset belgesinin ne olduğudur. Veraset belgesi; hayatını kaybeden kişinin mal varlığını aktardığı kişilerin isminin yazdığı resmi evrak olarak nitelendirilir.

Veraset Belgesi ile Miras İntikali Nasıl Yapılır?

Miras olarak aktarılan malların intikalini sağlamak için ilk olarak, mirasçılık belgesini elde etmeniz gerekir. Bu belgede; mirastan yararlanacak olan kişilerin isimleri ve miras oranı doğrultusunda alacakları malları görmek mümkündür. Hayatını kaybeden kişi tarafından aktarılan mal varlığının intikal işlemleri; bir kişi ya da tüm mirasçılar tarafından yapılabilir. Eğer miras intikal işlemleri ile tek kişi ilgileniyorsa bu durumda mülkiyet el birliği olur.

İntikal sürecini başlatmak için kişi ya da kişilerin noter tarafından verilen formu eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurması gerekir. Daha sonra noter, nüfus müdürlüğü ile bağlantılı olan sisteme girerek başvuru da bulunan kişilerin mirasçı olup olmadığını kontrol eder. Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra ise mirasçılık belgesi düzenlenir ve mirasçılara verilir. İntikal işlemlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise; aktarılan mal varlığının ne olduğudur. Aktarılan mal varlığı, banka hesabında para olabileceği gibi gayrimenkul de olabilir. Mal varlığının çeşidine göre miras intikali için yapılan işlemler farklılık gösterir.

Miras İntikali için Gerekli Olan Belgeler

* Nüfus cüzdanı
* 1 adet fotoğraf
* Temsil belgesi ( teslim işlemi varsa; vekaletname)
* Noterden ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınan Veraset Belgesi
* Taşınmaz konutun Tapu Senedi
* Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi

Bu evrakların hepsini tamamladıktan sonra Tapu Müdürlüğüne giderek miras intikal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Milliyet Emlak