Elektrik piyasasında üretim yapan özel kişiler adına gerçekleştirilecek kamulaştırma işlemlerine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) teminatın alındığına ilişkin yazının idareye iletilmesiyle başlanacak.

Maliye Bakanlığının, Milli Emlak Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrik piyasasında üretim yapan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri adına gerçekleştirilecek kamulaştırma işlemlerini düzenleyen tebliğ gereği, kamulaştırma talebinde bulunan söz konusu özel hukuk tüzel kişilerince artık taahhütname verilmeyecek.

EPDK tarafından geçen ay yayımlanan “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar”a istinaden alınacak teminata esas olmak üzere, tahmini kamulaştırma bedelleri, kamulaştırma teknik ve idari hazırlık giderleri, tahmini dava masrafları, avukatlık asgari ücretleri ve tescil masrafları ilgili idarelerce belirlenerek kuruma bildirilecek. Kurum tarafından da teminatın alındığına ilişkin yazının idareye iletilmesiyle kamulaştırma işlemlerine başlanacak.