Geçtiğimiz günlerde yıkılan, Cumhuriyet’in simge mekânlarından Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Marmara Köşkü’nün aslına uygun olarak yeniden yapılacağı açıklandı..

Atatürk Orman Çiftliği içerisindeki, Atatürk tarafından kullanılan ve geçtiğimiz günlerde yıkıldığı ortaya çıkan Marmara Köşkü’nün aslına uygun biçimde yeniden yaptırılacağı öğrenildi. Ankara Mimarlar Odası, Marmara Köşkü’nün yargı süreci devam etmesine rağmen yıkıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine mahkemenin verdiği Köşk’ün yıkımının yürütmesinin durdurulması kararına rağmen neden yıkımın yapıldığı gündeme gelmişti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, söz konusu mahkeme, yürütmeyi durdurma kararından sonra davayı esastan karara bağladı ve Ankara Mimarlar Odası’nın köşkün yıkımının iptali istemini reddetti. Yıkım da bu kararın ardından gerçekleştirildi.

ODTÜ raporu
Bakanlığın aktardığı bilgilere göre, yıkımla ilgili süreç Marmara Köşkü’nün restore edilmek istenmesiyle başladı. 1930’lu yıllardan bu yana birçok kez tadilat gören binanın orijinalliğini kaybettiği eski ve yeni fotoğraflarla belgelendi. 1 yıl önce köşkün aslına uygun olarak restorasyonu için hazırlanan proje, Ankara 1 Numaralı Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Ancak projenin uygulaması yapılırken statik raporuna bakılması istenildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan statik raporda köşkün statik yapısının bozulduğu ve restorasyonun riskli olacağı belirtildi. Bunun üzerine rekonstrüksiyon projesi (yıkılıp orjinaline uygun yeniden yapılma) hazırlandı ve bu proje kurul tarafından onaylandı.

Mimarlar Odası tarafından söz konusu rekonstrüksiyon projesi mahkemeye götürüldü. Mahkeme, ara kararında yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Ancak daha sonra mahkeme, esas kararında Mimarlar Odası tarafından yapılan itirazın reddini kararlaştırdı. Bakanlık, yıkımın da bunun üzerine yapıldığını bildirdi.

Marmara Köşkü’nün Ankara 1 Numaralı Koruma Bölge Kurulu’nun ilk başta aldığı rekonstrüksiyon projesi kararı doğrultusunda yeniden yapılacağı ifade edildi.

Milliyet