İstanbul Anadolu yakası Maltepe ilçesi Başıbüyük mahallesi 1766 Ada 4,22,23,24 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askıya çıkarıldı.

 

İstanbul Anadolu yakası Maltepe ilçesi Başıbüyük mahallesi 1766 Ada 4,22,23,24 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Plan Notu Değişikliği Askı Tutanağı askıya çıkarıldı.

 

İLAN
İSTANBUL VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızın 26.10.2017 tarih ve 18775 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi 1766 Ada 4,22,23,24 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 4. Maddesine göre Milli Savunma Bakanlığı ile mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında imzalanan 04.06.2008 tarih ve 3258 sayılı Protokol kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca re’sen UİP-29300 plan işlem numarası ile 26.10.2017 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 31.10.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 31.10.2017