Bağcılar Mahmutbey’de yer alan 2 bin 752 metrekarelik arsa 27 milyon 520 bin 300 TL’ye satışa çıkarılıyor…

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Mahmutbey’de 1771 ada 38 parselde yer alan arsasını satışa çıkarıyor. 2 bin 752 metrekare alana sahip olan arsa imarda akaryakıt alanı olarak gözüküyor.

27 milyon 520 bin 300 TL istenen arsanın ihalesi 3 Ağustos 2017 günü saat 10:30’da Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda yapılacak. Arsanın geçici teminatı ise 825 bin 609 TL olarak belirlendi.

Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 15 Ağustos 2017 tarihinde, üçüncü ihalesi 7 Eylül 2017 tarihinde yapılacak.

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat

c) Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.