Kültür harcamaları 2017 yılında yüzde 19,4 arttı.

Türkiye İstatistik Krurumu (TÜİK), 2017 yılı kültür ekonomisi verilerini açıkladı. Buna göre; kültür harcamaları 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 19,4 artarak 44 milyar 75 milyon 130 bin TL oldu.

Kültür harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 1,4 oldu
Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2017 yılında, 2016 yılına göre aynı kalarak yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

Genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,2 oldu
Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,2, özel harcamaların payı ise yüzde 35,8 oldu.

Genel devlet kültür harcamaları yüzde 26,1 arttı
Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 26,1 artarak 28 milyar 317 milyon 654 bin TL oldu.

Genel devlet harcamalarının yüzde 66,5’i merkezi yönetim bütçesinden harcandı
Harcamaların yüzde 66,5’i merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 33,5’i ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi.

Genel devlet kültür harcamaları içinde mimarlık alanının payı yüzde 34,9 oldu
Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre belli başlı harcamalara bakıldığında; mimarlık yüzde 34,9, kitap ve yazılı basın yüzde 10, gösteri sanatları yüzde 9,2, doğal miras yüzde 8,7, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 8,4, kültürel miras yüzde 5,6 paya sahip oldu.

Hanehalkı kültür harcamaları yüzde 8,7 arttı
Hanehalkı kültür harcamaları 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 8,7 artarak 15 milyar 308 milyon 307 bin TL oldu. Özel harcamaların yüzde 97,1’i hanehalkları, yüzde 2,9’u ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.

Hanehalkı kültür harcamasının yüzde 31,2’si televizyon-TV yayın giderine yapıldı
Hanehalklarının 2017 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderlerinin yüzde 31,2, kitap, gazete ve derginin yüzde 14,7, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 12, veri işlem ekipmanlarının yüzde 10,9, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 10,1, sinema, tiyatro ve konserin yüzde 5,6 paya sahip olduğu görüldü.

Kültürel sektörlerdeki girişimlerin yüzde 39,3’ü mimarlık alanında faaliyet gösterdi
Kültürel sektörlere faaliyet alanları açısından bakıldığında; 2017 yılında girişimlerin yüzde 39,3’ü mimarlık, yüzde 16,2’si üretici sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri, yüzde 14,3’ü uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, yüzde 11,8’i sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, yüzde 10,7’si yayımcılık, yüzde 4’ü programcılık ve yayıncılık alanlarında ve yüzde 3,8’i diğer kültürel alanlarda faaliyet gösterdi.

Kültürel sektörlerin faktör maliyetiyle katma değeri yüzde 27 arttı
Girişimlerin kültürel mal ve hizmetlerinin cirosu 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 20,1 artarak 35 milyar 26 milyon 239 bin TL oldu. Girişimlerin kültürel mal ve hizmet üretiminin katma değer katkısı ise 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 27 artarak 8 milyar 341 milyon 268 bin TL oldu.