Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “380 kV Erzin DGKÇS-Kozan TM Enerji İletim Hattı Projesi” için acele kamulaştırma yapılaca

 
Karar Sayısı : 2015/8027
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “380 kV Erzin DGKÇS-Kozan TM Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/7/2015 tarihli ve 999 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI