Toplam yatırım değeri 350 milyon avro olan Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü’nün finansmanında kullanılacak 265 milyon avroluk 18 yıl vadeli yatırım kredisi sözleşmesi düzenlenen tören ile imzalandı.

Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü’nün (Konya Şehir Hastanesi) yapımında kullanılacak kredi sözleşmesinin imza töreni Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Bir YDA Group iştiraki olan ATM Sağlık Konya Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafındanyapımı gerçekleştirilecek olan Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü’nün toplam yatırım değeri 350 Milyon Euro. 18 yıl vadeli toplamda 265 Milyon Euro’luk kredianlaşmasında, EBRD’nin147,5 Milyon Euro B-Loankredisi (EBRD 67,5 Milyon Euro,Unicredit Bank 50 Milyon Euro ve Siemens Bank da 30 Milyon Euro) ile yer alırken, IsDB67,5 Milyon Euro ve BSTDBde 50 Milyon Euro sağladı.Teminat mektubu ve hesap bankası olarak anlaşmada yer alan Ziraat Bankası da yaklaşık 70 Milyon Euro’luk inşaat taahhüt mektubu , 80 Milyon Euro’luk da özkaynak garanti mektubu vererek projeye destek sağladı.

İslam Kalkınma Bankası’nın Dünya’daki İlk PPP Sağlık Projesi ve Türkiye’deki İlk Özel Sektör Proje Finansmanı
Bu kredi anlaşmasıyla Konya Şehir Hastanesi’nin, İslam Kalkınma Bankası’nın doğrudan katıldığı ve konvansiyonel ileislami finansmanın birlikte sağlandığı Türkiye’deki ilk proje olma özelliği taşıdığını vurgulayan YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan şunları söyledi: “Ülkemiz ekonomisi ve sağlık sektörü için çok önemli bir projeye imza atmanın sevincini yaşıyoruz. YDA olarak ilkleri gerçekleştiren bir grubuz ve yine birçok ilki barındıran bir başarı oldu bizim için.Bugüne kadar Türkiye’de hiç yapılmamış bir finansman anlaşması gerçekleştirdik; İslam Kalkınma Bankası Türkiye’de ilk defa bir proje finansmanına doğrudan kredi verdi, dünyada ilk defa bir sağlık PPP projesinin finansmanında yer aldı. Aynı zamanda ülkemizde hem konvansiyonel hem de islami finansmanın birlikte yapıldığı ilk hibritproje finansmanına imza attık. Bu açılardan gerçekten çok önemli bir finansman anlaşması, çünkü Türkiye’nin önünde yapacağı çok altyapı projesi var, bu projelerin hayata geçirilmesinde yol gösterici olacağına inandığımız farklı finans modellerini ülkemize kazandırmanın ve yeni finansörler bulmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hazine Müsteşarlığımız da farklı finansörlerin ülkemize gelmesi konusuna çok önem veriyor, inanıyorum ki imzaladığımız bu finans anlaşması bundan sonrası için bir başlangıç niteliğinde olacak. Tamamen uluslararası bankalarla sağlanan bu finansal anlaşma için, hem projemiz hem de grubumuz çok ayrıntılı finansal değerlendirmelerden geçti, 18 yıl vadeli bu kadar uzun süreli bir kredi sağlanması grubumuza ve projemize duyulan güvenin bir göstergesi. O nedenle de Türkiye’deki ekonomik istikrara, şehir hastaneleri projelerine, YDA Group’a ve projemize güven duyan bankalara da içtenlikle teşekkür ederim.”

EBRD: “ YDA uzun vadeli stratejik ortağımız”
EBRD Türkiye Direktör Yardımcısı Şule Kılıç şunları söyledi: “EBRD olarak uzun vadeli altyapı projelerine kredi verirken uluslararası standartlarda kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş güçlü kurumlarla çalışıyoruz. Bizim için önemli olan çalıştığımız kurumların uluslararası standartlarda kurumsal yönetim ve şeffaflık ilkelerini benimsemesi, çevre, sosyal etki ve iş güvenliği konularında uluslararası standartlarda çalışıyor olmasıdır. Söz konusu kriterlere sahip, güven veren itibarı çok güçlü olan bir firma olarak YDA’yıEBRD’nin uzun vadeli stratejik ortağı olarak görüyoruz. PPP sağlık sektöründe öncü güzide bir şirket olması, gelecek vaat eden stratejik sektörlerde konumlanması, uluslararası standartlarda markalaşmak için uluslararası standartları yürekten benimseyen üst yönetimi, güçlü firma yapısı gibi özelliklerini göz önünde bulundurarak bu yatırımda kredi sağladık. YDA ile pek çok projede birlikte çalışmaktayız bundan sonrasında da var olan stratejik ortaklığımızın devam edeceğine inanıyoruz.”

IsDB: “Türkiye’nin küresel İslami finansın büyük havuzunda yerini sağlamlaştıracağını ummaktayız”
IsDB’ninBaşkan Yardımcısı Dr. Sayed AQA; “Bu finansman birçok yönüyle dönüm noktası niteliğinde bir başlangıçtır” diye belirtti. “Bu işlem ile, Türkiye açısından uzun vadeli İslami proje finansmanın önemi vurgulanmaktadır. İslami finans, konvansiyonel finansman biçimlerinin yanı sıra, bunlara tamamlayıcı bir finansman türü sunmakta olup, bu türden başarılı işlemle birlikte, Türkiye’nin küresel İslami finansın büyük havuzunda yerini sağlamlaştıracağını ummaktayız.” Dedi. IsDB Türkiye Ülke Direktörü Sayın Salah Jelassi ise konuya ilişkin olarak; “Türkiye’nin mevcut hastane altyapısını modernleştirerek, uluslararası standartlara ulaştırmayı hedefleyen T.C. Hükümetinin Sağlıkta Dönüşüm Programının bir parçası olduğumuz için mutluyuz.” ifadelerini kullanmıştır.

Şehir hastaneleri projelerinde toplamda yaklaşık 1,5 Milyar Euroluk yatırım yapan YDA Group, finansmanını tamamladığı Konya Şehir Hastanesi’nin yanı sıra 1583 yataklı Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü ve 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi’nin inşaatlarına hızla devam etmekte olup, 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi projesinin de ön hazırlık ve şantiye mobilizasyon çalışmalarına devam etmektedir.