TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği “Konut Paneli” 21-22 Şubat tarihleri arasında TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu’nda yapılacak.
Konut Paneli’nde öncelikle konutu, ütopyalardaki konuttan bugüne değin tartışmak, konutu bir sosyo-mekansal değerlendirme ile yazındaki konut sorununu günümüz bağlamında yeniden düşünmek; mevcut kentsel politikalar çerçevesinde konut üretim ve tüketim biçimlerini, konutun ekonomi-politiğini sunmak; Ankara özelinde konut sorununu tanımlamak; Ankara’da yer alan özgün tasarım, planlama, örgütlenme modelleri ile üretilen Saraçoğlu, Bahçelievler, 100. Yıl İşçi Blokları mahallesi gibi örnek nitelikteki konut alanlarına değinerek günümüz konut alanları planlama biçimlerini inceleyerek meslek alanımızın bu konudaki değişen yaklaşımını gözlemlemek, eleştirmek; konut alanlarına müdahaleleri, kentsel dönüşüm kavramı ile birlikte toplumsal, ekonomik ve yasal bağlamda değerlendirmek ve müdahaleler karşında Ankara’da örgütlenen konut hakkı mücadelelerini tartışmak amaçlanıyor.

Arkitera