Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kızılay’dan Gaziantep Şehitkamil’de kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacak.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Gaziantep Şehitkamil bölgesinde yer alan taşınmazların kat karşığı inşaat ihalesini yaptıracak.

İşte yayınlanan ilan;

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 – Gaziantep İli, Şehitkâmil ilçesi, Gazi mahallesi 254 ada, 119 nolu parselde kayıtlı 883 m² yüzölçümlü, 122 nolu parselde kayıtlı 849 m2 yüzölçümlü ve 125 nolu parselde kayıtlı 888,95 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacaktır.
2 – Firmalar, 105.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3 – İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 – Firmaların ihale zarflarını en geç 05.04.2017 günü saat 11:00’e kadar Budak Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Ahmet Maviş Apt. Kat: 2 No: 3 GAZİANTEP” adresindeki Türk Kızılayı Gaziantep Şube Başkanlığına vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 – 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 07.04.2017 günü saat 11:00’de Türk Kızılayı Gaziantep Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 – Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 – Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 – Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
2185/1-1