Her geçen gün ardında bıraktığı tartışmalarla daha çok gündeme gelen kentsel dönüşüm olgusu profesyonellerce tartışmaya açılacak
“Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar” adlı panele Bakanlık yetkilileri, belediye uygulamacıları, şehir plancıları, değerlemeciler ve hukukçular katılacak. Panelde kentsel dönüşüm eğrisi doğrusu ile masaya yatırılacak.
Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören Panel ile ilgili olarak şunları belirtti:
“Platform olarak iki yıldır uygulanan kentsel dönüşümün daha da etkinleşmesi ve yaygınlaşması adına pek çok çalışma yaptık. İstanbul İnşaatçılar Derneği İNDER de kentsel dönüşümün müteahhit ve yatırımcı ayağını oluşturmakta ve eli taşın altında bulunmaktadır. Kentsel dönüşümün alt yapısı şehir planlaması ve kentsel tasarımdır. Türkiye’de şehir planlamasının en köklü merkezi olan İstanbul Teknik Üniversitesinin Bakanlık ile birlikte kentsel dönüşümde çok önemli çalışmalar yapma kapasitesini bildiğimizden bu çalışmanın organizasyonunda bulunmaktan mutlu olduk. Panelin bu alandaki diğer toplantılardan farkı, bugüne kadar yapılanların ışığında kentsel dönüşümde yeni modeller ve yaklaşımların kamuoyuna sunulmasıdır.”
Panel hakkında İstanbul Teknik Üniversitesinden tarafından yapılan açıklamada kentsel dönüşümün artık günlük konular içinde yer aldığı belirtilerek konunun akademik ve bilimsel çerçeveden çıktığı vurgulandı.Kentsel dönüşüm günümüzde alışıldık olgulardan olsa da faaliyete geçtiğinde,kentsel dönüşümün tanımlanmasında, uygulanmasında, algılanmasında farklılıklar devam etmektedir. Bu nedenle kentsel dönüşüm tasarımının sürekli dinamikleri sorgulanmalı ve durağanlıktan çıkarılmalıdır
Bu amaçla, 10 Mart 2015 tarihinde “İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü” “Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar” konulu bir panel gerçekleştirilecek.Panel, Taksim Taşkışla Kampüsü 109 No’lu Prof. Nezih Eldem Salonunda 09.30 – 17.30 saatleri arasında gerçekleşecek.