Anayasa Mahkemesi, kendi imkanlarıyla elde ederek üretimde kullandığı elektrik ve kok gazı üzerinden tüketim vergisi alınan şirketin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ana uğraşısı çelik üretimi olan İskenderun Demir ve Çelik AŞ, ihtiyaç duyduğu kok kömürünü taş kömüründen, elektriği de kok gazından kendi imkanlarıyla elde ederek üretimde kullanmaya başladı. Belediye Gelirleri Kanunu’na dayanarak şirketten elektrik ve hava gazı tüketim vergisini ödemesini istedi. Mahkeme farklı tahakkuk dönemlerine ilişkin söz konusu davaların reddine karar verdi. Son olarak şirket adına Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunuldu. Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.