Bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borca karşılık yapılan teslimler KDV’den muaf olacak…

Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi (KDV) genel uygulama tebliğinde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren tebliğe göre; bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borca karşılık, banka, finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılacak devir ve teslimler ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından devir ve tesliminde KDV istisnası uygulanacak.

Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 1 Ocak 2018 tarihinden önce, borçlarına karşılık borçlu ve kefillerden aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin 1 Ocak 2018 tarihinden sonraki devir ve teslimleri de istisna kapsamında olacak.

İstisnadan faydalanabilmek için iştirak hisseleri ile taşınmazların iki yıl akifte bulundurulması gerekmeyecek. Bağış, hibe şeklindeki devir ve teslimler uygulama dışında kalacak.

İstisna uygulanabilmesi için, devir ve teslime konu taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankaya, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanlara veya bu borca kefil olanlara ait olması gerekecek.