Kartepe Belediyesi 3 arsasını toplam 11 milyon 209 bin TL bedelle 15 Haziran’da satışa çıkarıyor…

Kartepe Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 3 arsasını kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarıyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 11 milyon 209 bin 530 TL olarak belirlendi.

Arsaların ihalesi 15 Haziran 2017 günü 10:10 ile 10:30 saatleri arasında gerçekleşecek. İhale atih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No: 12 Kartepe/KOCAELİ adresinde yer alan Kartepe Belediyesi Hizmet Binasının 3. katındaki Encümen toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli), 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2017 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi