Kartal Belediyesi Yakacık’ta yer alan arsasını 2.7 milyon TL’ye satışa çıkarıyor…

Kartal Belediyesi Hürriyet mahallesinde Yakacık’ta 12351 ada 39 parselde yer alan 735 metrekarelik arsasını satışa çıkardı. Konut+ticaret alanlı arsa için 2 milyon 793 bin TL isteniyor.

Geçici teminat 83 bin 790 TL olan arsanın ihalesi 6 Nisan 2017 günü saat 10:30’da Kartal Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşecek.

İhale şartnamesi Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 5 bin TL karşılığında alınabiliyor. Tekliflerin en geç 5 Nisan 2017 günü saat 17:00’a kadar teslim edilmesi gerekiyor.
İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;

a) Gerçek Kişiler İçin;
– Nüfus Cüzdanı Sureti
– İkametgâh Senedi
– 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve Dosya Satış Makbuzu
– Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname
– Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi
b) Tüzel Kişiler İçin;
– Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri
– Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
– 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve Dosya Satış Makbuzu
– Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname
– Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi