Kars İl Özel İdaresi 20 adet lojmanın olduğu arsayı ve lojmanları 25 Temmuz’da satışa çıkarıyor…

Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı Ortakapı mahallesi Faikbey caddesi Alı Rızabey sokakta bulunan 2 katlı 5 blok ve 20 adet lojmanın bulunduğu 3bin 918 metrekarelik arsa ve üzerindeki lojmanları ihaleye çıkarıyor.

Muhammen bedeli 8 milyon 887 bin 339 TL olan arsa ve lojmanın ihalesi 25 Temmuz 2017 günü saat 14:00’da İl Özel İdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İl Genel Meclis Binasının Encümen Toplantı Salonunda gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
Gerçek Kişiler için:
a) Onaylı Nüfus cüzdanı örneği,
b) İkametgâh Belgesi,
c) Onaylı imza sirküleri,
d) Vergi Mükellefi ise;
d 1) Bağlı olduğu vergi dairesi,
d 2)Vergi kayıt numarası,
e) Vergi borcu olmadığını gösterir belge,
f) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,
g) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
h) imzalanmış şartname metni,
Tüzel Kişiler için:
a) Tüzel kişi şirket ise şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, Yönetimin onaylı imza sirküleri
b) Tüzel kişilik dernek, vakıf, STK (Sivil Toplum Kuruluşları) vb. ise; kendi yönetimlerinden alınmış ihaleye katılma kararı ve yetkili olduğuna dair belgeleri noter onaylı ibraz etmek zorundadırlar.
c) Tüzel kişilik vergi mükellefi ise
c 1) Bağlı olduğu vergi dairesi,
c 2)Vergi kayıt numarası,
c 3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge,
d) Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
e) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
f) İmzalanmış şartname metni