Kamuya kiralanan bina ve araçların yıllık faturası 2016 itibarıyla 2 milyar TL’yi aştı. Taşıt, lojman ve hizmet binası başta olmak üzere kiralama işlemleri için son 13 yılda ödenen tutar ise 5.1 milyar TL’ye ulaştı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, milletvekillerinin soru önergelerine yanıt olarak gönderdiği tabloya göre, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin kiralama gideri olarak bütçelerinden yaptıkları harcama tutarı sadece geçen yıl için 2 milyar 80 milyon 223 bin 661 TL’yi buldu.

Ağbal, milletvekillerinin tasarruf seferberliğine yönelik yayımlanan genelgeler, bireysel tasarruf sistemiyle tasarrufun zorunlu kılınmasına yönelik uygulamaları anımsatarak, kamuda asıl tasarruf sağlanabilecek araç, lojman ve bina kiralamaları gibi harcama kalemlerinde tasarrufa gidilmemesinin gerekçelerinin açıklanması istemiyle verdikleri soru önergelerine, kamunun kira harcamalarına ilişkin bir tablo ile yanıt verdi.

Toplamda 5.1 milyar TL

Ağbal’ın açıkladığı tabloya göre, merkezi yönetim kapsamındaki idareler 2004’ten bu yılbaşına kadar bütçelerinden, “personel servisi, hava taşıtı, lojman, hizmet binası ve taşıt” kiralaması için toplam 5 milyar 130 milyon 351 bin TL haracadı.

Söz konusu harcama kalemleri için 2004’te ödenen kira bedelleri toplamı 161.5 milyon TL iken, bu rakam 2012’de 864 milyon TL’ye ulaştı.

2013’ten itibaren ise kira harcamaları 1 milyar TL’nin altına hiç düşmedi. 2013’te 1.1 milyar TL olan kamudaki kira harcamaları, 2014’te 1.4 milyar TL, 2015’te ise 1.7 milyar TL’yi buldu. 2016’da kira harcamalarının tutarı 2 milyar 80 milyon TL’ye ulaştı.

13’e katlandı

Yıllar itibarıyla bakanlıklar ve kamu kurumlarının personel servisi, hava taşıtı, lojman, hizmet binası ve kara taşıtı kiralama harcamaları için bütçelerinden yaptıkları ödemelerin toplam tutarları şöyle:

Milliyet