Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı…

Ekli “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/10/2017 tarihli ve 28288 sayılı yazısı üzerine, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.