Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştirme alanı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla genişletildi…

 

3 Mayıs 2013 tarihli kararın 1. maddesinin “İstanbul’un Kadıköy ilçesi Zühtüpaşa Mahallesi Kalamış-Fener Caddesi mevkisinde sınırları belirtilen 122 bin 648 metrekare yüzölçümlü dolgu alanı ve 355 bin 859 metrekare yüzölçümlü deniz yüzeyi (iki yat limanı) olmak üzere toplam 478 bin 507 metrekare yüzölçümlü, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanın özelleştirme kapsam ve programına alınması” şeklinde revize edilmesine,

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait 1.135 metrekare yüzölçümlü 274 ada, 1 numaralı parsel ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları kapsayan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’na yönelik İdare tarafından hazırlanan yat limanı kullanım kararını getiren 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

Onaylanan imar planları askıya çıkarılmak üzere İdare tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecek.