Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Saçaklızade konut projesini 4 Temmuz’da ihaleye çıkarıyor…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Saçaklızade rezerv yapı alanını kat karşılığı ihaleye çıkarıyor. 15 bin 36,06 metrekarelik A İmar Adası ve bin 147,22 metrekarelik B İmar Adası üzerinde hayata geçirilecek olan projede A İmar Adası IV. Sınıf C Grubu Yapı Sınıfı 39 bin 42 metrekare toplam inşaat alanında 9 Blok, 296 adet bağımsız konut ve III. Sınıf A Grubu Yapı Sınıfı 820 metrekare toplam inşaat alanında 1 adet işyeri ile mimari projede belirtilen tüm ortak alanlarından oluşacak. B İmar Adası ise III. Sınıf B Grubu Yapı Sınıfı bin 736 metrekare toplam inşaat alanında 1 adet işyeri ile mimari projede belirtilen tüm ortak alanlarından oluşacak.

A İmar Adasındaki; 1., 2. ve 3. Bloklardaki Bağımsız Bölümlerin tamamı ile 4. Bloktaki 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 Nolu Bağımsız Bölümlere ilaveten 2 bin 424 TL nakit paranın üzerinden teklif verilecek ve artırım yapılacak. Artırımlar nakit TL üzerinden yapılacak olup, idare lehine en fazla artış veren istekli ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanacak.

Muhammen bedeli 46 milyon TL olan işin ihalesi 4 Temmuz 2017 günü saat 14:30’da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak. İhale dökümanı ve ekleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Birimi’nde ücretsiz görülebilir ve 500 TL karşılığında satın alınabilir.