İstanbul Defterdarlığı Kadıköy’de yer alan bahçeli ahşap evi, Üsküdar’da yer alan konut alanlı arsayı satışa çıkardı. Arsaların ihalesi 26 Nisan’da gerçekleşecek…

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kadıköy’de bahçeli ahşap evi, Üsküdar’da arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin ihalesi 26 Nisan 2017 günü saat 10:00 ile 10:20 saatlerinde yapılacak.

Kadıköy Merdivenköy Fahrettin Kerim Gökay Sokak 3240 ada 9 parselde yer alan 476 metrekarelik ev için 5 milyon 500 bin TL isteniyor. Üsküdar Çengelköy Beyaz Köşk Sokak 879 ada 106 parselde yer alan 854 metrekarelik arsanın bedeli ise 3 milyon 80 bin TL olarak belirlendi.

İhaleye katılacakların;
(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekiyor.