DENİZ kaplumbağalarının üreme alanı olan dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nın işletme yetkisine dair yaşanan tartışmada son sözü şimdilik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı söyledi.

Bakan Fatma Güldemet Sarı adına Muğla Valiliğine yazı gönderen Müsteşar Mustafa Öztürk, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine tahsis edilen alanda hukuka aykırı biçimde DALÇEV A.Ş yetkilisi Ramazan Oruç tarafından 11.05.2016 tarihinde işgal yapılmış olduğundan, alanın kolluk kuvveti marifetiyle ivedi olarak boşaltılması husununda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” yazdı. Ancak Oruç, “Burası bizim işletme alanımız. Elimizde Yargıtay kararı var” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Başbakanlığın tahsis izniyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MUSKÜ) arasında 23 Mayıs 2015 tarihinde üç yıllık protokol imzalamıştı. Protokolde, sözkonusu alanın biyolojik çeşitliliği konusunda çalışmalar yapılması, çevre sorunlarının giderilmesi, çevrenin tahrip edilmemesi için alanın kontrol altına alınması, deniz kaplumbağalarının yuvalama, rehabilitasyon, izleme ve korunmasına yönelik çalışmalar yapılması amacıyla üniversite rektörlüğüne tahsisi yer alıyordu.

Ancak DALÇEV A.Ş plajı işletme yetkisinin kendilerinde olduğu iddiasıyla 25 kişilik bir ekiple geçen hafta plaja girmiş ve iki numaralı büfeye yerleşmişti. Bunun üzerine MUSKÜ, şirketin plajı işgal ettiği iddiasıyla Ortaca Kaymakamlığına başvurmuştu. Kaymakamlık da belgelerin 7 gün içinde incelenerek karar alınması için tutanak tutmuştu. Henüz bu süre dolmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 Mayıs’ta Muğla Valiliği’ne yazı gönderdi. Sözkonusu yazı, Valilik tarafından Kaymakamlığa iletildi. Kaymakamlık da bölgede kolluk kuvveti olarak bulunan Jandarmaya plajın boşaltılması talimatı verdi.

DERHAL BOŞALTIN DEMEK
İztuzu Kurtarma Platformu sözcülerinden ve Ortaca Belediyesi avukatlarından Berna Babaoğlu, “İvedilikle, demek yazıyı alır almaz jandarmayla derhal boşaltın’, anlamına geliyor. Yani herhangi bir süre vermeyin, hemen o anda boşaltın, demek oluyor. İztuzu’nun, kaplumbağaların korunması, üreme döneminde daha fazla zarar görmemesi için bu talimat hemen yerine getirilmelidir. Bizler plajı üniversitenin işletmesini istiyoruz” dedi.

YARGITAY KARARI VAR, BOŞALTMAYIZ
DALÇEV Genel Müdürü Ramazan Oruç üniversiteyle yapılan 3 yıllık protokolün sadece kaplumbağaların korunması ve alanda bilimsel çalışma yapılmasını kapsadığını belirterek, şöyle konuştu:

Hürriyet