İzmirdeniz projesi Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ilişkin imar planı değişikliği onaylandı…

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İzmirdeniz Projesi kapsamında Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin imar planı değişikliği onaylandı.

Yaklaşık 50 hektarı kapsayan alan Konak ve Balçova sınırları içinde yer alıyor. Planlama alanı; İzmir merkez kent trafiğinin ana akslarından biri olan ve İzmir-Çeşme otoyolu ile İzmir çevre yolu trağinin Konak yönüne kesintisiz erişimini sağlayan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yer almakta olup, ayrıca deniz ulaşımının sağlandığı Üçkuyular ve Göztepe İskeleleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce projelendirilen ve çalışmaların tamamlanmasına takiben Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca toplu ulaşımın sağlanacağı Konak Tramvayına ulaşılabilirliği nedenleriyle merkezi konumdadır.

Plan Amaç ve Hedefleri

I. İzmir kenti için kıyı kesiminin planlanmasında;
II. Kentlinin denizle ilişkisinin güçlendirilmesi bağlamında bölgenin tarihinden de gelen
potansiyellere referans olacak ahşap iskeleler, seyir terasları gibi kullanımlar ile
modern deniz kıyısı kentlerinin parçası olan yelken kulübü, vapur iskelesi, tekne
bağlama yerleri gibi kullanımların önerilmesi,
III. Tüm kıyının yaya yolları, bisiklet yolları ile sürekliliğinin sağlanması,
IV. Mevcut kullanımda kentsel donatı alanı olarak ayrılmış ancak pasif olan yeşil
alanların, kıyı kullanıcılarının gündelik yaşam ihtiyacını karşılayacak şekilde aktif
olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla açık spor alanları, çocuk parkları, oyun
alanları olarak düzenlenmesi,
V. Toplu taşınım sistemlerinin bu bölge için yetersiz kalması nedeniyle, deniz yolu ve
hafif raylı sistem çözümlerinin geliştirilmesi,
VI. Kıyı kullanıcılarının artışı ile ihtiyaç olacak teknik altyapı alanlarının arttırılması,
VII. Farklı tarihlerde Bakanlık tarafından onaylanan kıyı kenar çizgisi ile kıyı arasındaki planlama alanında, İmar ve İskan Bakanlığı’nca 03.02.1984 tarihinde onaylanmış ve halen yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki dolgu alanları ile halihazırdaki mevcut dolgu alanlarının imar planı tekniğinde uyumlandırılması amacıyla planlama kararları geliştirilmiştir.