İZMİR’de Yeni Kent Merkezi’nin Konak ilçesi sınırlarını kapsayan kesiminde Konak Belediye Meclisi’nde tıkanan plan notları krizi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde iki ay üstüste alınan kararlarla aşıldı. Mart ayında ‘turizm-ticaret’ plan notu, Nisan ayında da merkezi iş alanı (MİA) plan notları onaylanınca Yeni Kent Merkezi’ndeki imar sorunu aşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 yılında Turan-Alsancak arası kıyı kesimini kapsayan Yeni Kent Merkezi’nin 1/5000’lik planı notları ve lejantlarında değişiklikler yapmasıyla başlayan süreç 4 yıl sonra tamamlandı. 2013 yılında düzenlenen ‘turizm ve ticaret’ ile ‘turizm, ticaret ve kültür’, ‘merkezi iş alanı’ tanımları ‘turizm ve ticaret’ ile ‘turizm, ticaret ve kültür’ tanımları meslek odalarının açtığı davada mahkeme tarafından 2015 yılında iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararı doğrultusunda 2016 yılında değişiklikler yaptı. Yeni plan notlarını içeren 1/5000 ölçekli plan Büyükşehir Belediyesi’nde onaylandı. Bu plana uygun Bayraklı Belediyesi ve Konak Belediyesi de 1/1000 ölçekli plan notu değişikleri yaptı. Bayraklı Belediye Meclisi plan notu değişikliklerini onayladı. Bayraklı’da bu notlara göre yapılacak yatırımların önü açıldı. Ancak ‘turizm-ticaret’ ve ‘MİA’ plan notları Konak Belediye Meclisi’nden geçmedi. Meclis’te uzlaşma olmayınca önerge oylanamadı. Bu süreçte mevcut planla ilgili mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdiği için de Konak Belediyesi başvuru olması durumunda ruhsat verememe sorunuyla karşı karşıya kaldı.
Konak Belediye Meclisi’nden oylanmayan ‘turizm-ticaret’ plan notlarıyla ilgili önerge Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sevkedildi. Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında imar krizine yol açacak sorunu çözdü. Meclis, 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Uygulama İmar Planı (Alsancak Liman Arkası Kesimi) ile 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Uygulama İmar Planı (Halkapınar-Salhane Kesimi) ‘turizm-ticaret’ kullanımını tarifleyen plan notunu; iptal edilen imar planı değişikliği ve lejant paftasında yer alan mevzuata ilişkin düzenlemeleri onayladı. Bu kararla Yeni Kent Merkezi’nin mahkeme kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli planlarına uyumlu 1/1000 planları geçerlilik kazandı. Yatırımların önünde ruhsat engeli olacak durum düzeldi.
Büyükşehir Belediye Meclisi, Konak Belediye Meclisi’nde sonuçlandırılamayan Yeni Kent Merkezi Alsancak Liman Arkası ve Salhane bölgesi 1/1000 ölçekli İmar Planı (Alsancak Liman arkası kesimi) ile Liman Arkası ve Salhane Bölgesi 1/1000 ölçekli imar planı (Halkapınar-Salhane Kesimi) ‘MİA ya da metropolitan aktivite merkezi’ plan notlarını ise nisan ayında yapılan son meclis toplantısında onayladı. MİA plan notunda mahkemenin 1/5000 plan iptal kararının gerekçesi olan kullanımlar arası transfer olanığına yer verilmedi. Meclis kararından sonra Konak Belediyesi’nde askıya çıkacak plan notları yürürlüğe girecek. Böylece Yeni Kent Merkezi’ndeki plan sorunu bitecek. Yatırımlar mevcut planlara göre yapılabilecek.

Hürriyet